รวมคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ XChange English ปรับพื้นฐาน พิชิตมหาวิทยาลัย

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ XChange English ปรับพื้นฐาน พิชิตมหาวิทยาลัย

เรียนกับ Xchange English อยากปรับพื้นฐานด้วยคอร์สเรียนแกรมมาร์ออนไลน์เพิ่ม โดยคอร์สนี้จะรวมเนื้อหาภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับเรียนในมหาวิทยาลัย

LIFESTYLE

เปิดตัว โครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Accessible Thailand Wellness Tourism: ATWT)

เปิดตัว โครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Accessible Thailand Wellness Tourism: ATWT)

เปิดตัว โครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Accessible Thailand Wellness Tourism: ATWT) โครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบใหม่ของประเทศไทยเป็นครั้งแรก