ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  433  ข้อความ
ข้อความที่ 353
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.เกียรติศักดิ์ บุญุสภาพ
ข้อความที่ 352
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นศท. ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ ชั้นปีที่3 โรงเรียนนาวังวิทยา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท. ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ
ข้อความที่ 351
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.กิตติศักดิ์ แก้วหาวงศ์
ข้อความที่ 350
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หญิงอภิสรา เกษมสุข
ข้อความที่ 349
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หญิงอภิสรา เกษมสุข
ข้อความที่ 348
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ.ปทุมมา สุขส่ง ชั้นปีที่3 ร.ร.อำนาจเจริญพิทยาคม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.ญ.ปทุมมา สุขส่ง
ข้อความที่ 347
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.นาย ธีร์ดนัย เหลาวงศ์ ชั้นปีที่3 รร. อำนาจเจริญพิทยาคม
ข้อความที่ 346
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หญิง พัชรินทร์ มารักษ์ ปีที่3 ร.ร. อำนาจเจริญพิทยาคม
ข้อความที่ 345
ถวายพระพร :   พระทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงราษฎร์ ไทยทั่งชาติร่มเย็นเป็นสุขขี หกสิบหกพระพรรษาองค์จักรี ธ เกษมเปรมปรีดิ์นิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นศท.ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ ชั้นปี3 โรงเรียนนาวังวิทยา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท. ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ
ข้อความที่ 344
ถวายพระพร :  พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของงปวงชนชาวไทย. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.มงคล แก้วดี
ข้อความที่ 343
ถวายพระพร :   พระทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงราษฎร์ ไทยทั่งชาติร่มเย็นเป็นสุขขี หกสิบหกพระพรรษาองค์จักรี ธ เกษมเปรมปรีดิ์นิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นศท.ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ ชั้นปี3 โรงเรียนนาวังวิทยา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท. ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ
ข้อความที่ 342
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส สุราวดี มาตบันเทา
ข้อความที่ 341
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเสนาะ ศรีขำมี
ข้อความที่ 340
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กหญิงวภัทรศรา ศรีขำมี
ข้อความที่ 339
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กชายณัฐภัทร ศรีขำมี
ข้อความที่ 338
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่พระสกนิกรชาวไทย ตลาดกาลนาญเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายณัฏฐ์ฑาวุฒิ ศรีขำมี และครอบครัวศรีขำมี
ข้อความที่ 337
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อาทิตย์ แซ่หลี
ข้อความที่ 336
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวปาณิสรา จิตรภักดี
ข้อความที่ 335
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กันต์กนิษฐ์ กล้ารบ
ข้อความที่ 334
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว เก็จแก้ว สุขแสววง