ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  4  ข้อความ
ข้อความที่ 4
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สมจิต
ข้อความที่ 3
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุษยา แก้วนิตย์
ข้อความที่ 2
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ ..
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  admin
ข้อความที่ 1
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จิรยุทธ