ผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปฏิมาภรณ์ ขยันชม

CB479 มีน

ปฏิมาภรณ์ ขยันชม

อายุ
: 21
น้ำหนัก
: 50 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 170 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความสามารถพิเศษ
: ร้องเพลง รำ เล่นดนตรีไทย

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ