ผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาว ปนัดดา คงกุทอง

CB473 บอมบ์

นางสาว ปนัดดา คงกุทอง

อายุ
: 22
น้ำหนัก
: 48 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 156 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความสามารถพิเศษ
: ร้องเพลง, เล่นกีต้า, ขิม, การแสดง และ graphic design

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ