ผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอัครเดช จรหนองหว้า

CB471 ตาล

นายอัครเดช จรหนองหว้า

อายุ
: 21
น้ำหนัก
: 70 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 175 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฎมาหาสารคาม
ความสามารถพิเศษ
: เล่นกีต้าร์ เป็นกีฬากรีฑา

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ