ผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวสุดารัตน์  พลันสุข

CB470 โบว์

นางสาวสุดารัตน์ พลันสุข

อายุ
: 22
น้ำหนัก
: 50 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 165 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ความสามารถพิเศษ
: ร้องหมอลำ ร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงสากล

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ