ผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสายฟ้า พัฒบุรม

CB469 สายฟ้า

นายสายฟ้า พัฒบุรม

อายุ
: 19
น้ำหนัก
: 66 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 177 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปวส.
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ความสามารถพิเศษ
: ดนตรีท้องถิ่นอีสาน ประเภทเครื่องเป่า เครื่องสาย เช่นแคน

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ