ผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวภัททิยา วุฒิปรีดี

CB468 กุ๊งกิ๊ง

นางสาวภัททิยา วุฒิปรีดี

อายุ
: 24
น้ำหนัก
: 54 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 166 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความสามารถพิเศษ
:

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ