ผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายชินวัฒน์ วังทะพันธ์

CB464 ยูเว่

นายชินวัฒน์ วังทะพันธ์

อายุ
: 20
น้ำหนัก
: 70 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 185 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความสามารถพิเศษ
: เต้น รำไทย

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ