ผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กวีพัฒน์ ญาณผาด

CB447 ชาโด้

กวีพัฒน์ ญาณผาด

อายุ
: 21
น้ำหนัก
: 65 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 178 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ความสามารถพิเศษ
: ร้องและเต้น

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ