ผู้เข้าประกวดจากภาคกลาง

มิรันดา สุนทรภักดี

CC434 มิ

มิรันดา สุนทรภักดี

อายุ
: 19
น้ำหนัก
: 35 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 168 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: เกษตรศาสตร์
ความสามารถพิเศษ
: ร้องเพลง ภาษาญี่ปุ่น ร้องเพลงโอเปร่า

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ