ผู้เข้าประกวดจากภาคกลาง

ไหมไทย ชัยประโคน

CC433 จ๋า

ไหมไทย ชัยประโคน

อายุ
: 20
น้ำหนัก
: 55 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 162 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความสามารถพิเศษ
: เต้นcover ร้องเเร็ป รำ พิธีกร

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ