ผู้เข้าประกวดจากภาคกลาง

ศักดิ์สิทธิ์ โม้สีทา

CC432 มอส

ศักดิ์สิทธิ์ โม้สีทา

อายุ
: 24
น้ำหนัก
: 65 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 178 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความสามารถพิเศษ
: เดินแบบ เล่นละคร

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ