ผู้เข้าประกวดจากภาคกลาง

สรวง น้อยผา

CC431 ใบเตย

สรวง น้อยผา

อายุ
: 22
น้ำหนัก
: 40 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 158 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี
สถานศึกษา
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสามารถพิเศษ
: รำมโนราห์

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ