ผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันออก

โสภิดา บุศราคำ

CE430 อ้อม

โสภิดา บุศราคำ

อายุ
: 20
น้ำหนัก
: 50 กิโลกรัม
ส่วนสูง
: 168 เซ็นติเมตร
ระดับการศึกษา
: ปวส.
สถานศึกษา
: วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
ความสามารถพิเศษ
: รำ จินตลีลา

ผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ