กติกาการประกวด GSB CAMPUS STAR

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส. อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
 • บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก
 • มีทัศนคติที่ดี มีปฎิภาณไหวพริบ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิต กับธนาคารออมสิน

"หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งจากการประกวด GSB Gen Campus Star จากทุกภูมิภาค ในโครงการปี ก่อนหน้า 2018 จะไม่สามารถเข้าร่วมประกวดโครงการนี้ได้อีก"

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค GSB GEN CAMPUS STAR 2018

 • วันแรก : ทำการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าสมัคร เพื่อค้นหา 20 คนสุดท้าย สำหรับแสดงความสามารถในวันถัดไป

  เงื่อนไขการรับสมัคร : ผู้สมัครทุกคน ต้องมีบัญชี และบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน

 • วันที่สอง : ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย แสดงความสามารถและตัดสินผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนภาค จำนวน 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) เพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวดรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร

รางวัลตัวแทนภาค

 • ผู้ได้รับตำแหน่งตัวแทนภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 25,000 บาท (ชาย 2 หญิง 2)
 • รางวัล Friendship Award by Hanami - ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) รางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจประจำภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท (ชาย 1 หญิง 1 )
 • สำหรับคนที่เข้ารอบ แต่ไม่ได้รับตำแหน่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท

หมายเหตุ : หากผู้ได้รับตำแหน่งไม่สามารถไปประกวดรอบสุดท้ายได้ ผู้ได้รางวัลขวัญใจประจำภาคจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดรอบสุดท้ายแทน

รอบตัดสิน GSB GEN CAMPUS STAR 2018

 • สถานที่ : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

รางวัลชนะเลิศ GSB GEN CAMPUS STAR 2018

 • ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 200,000 บาท
 • ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้ธนาคารออมสิน
 • ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้กับนิตยสาร Campus Star พร้อมโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
 • ขึ้นปกนิตยสาร Campus Star

รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 100,000 บาท

รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 2 – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 50,000 บาท

รางวัล popular view (ช-ญ) – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 10,000 บาท

รางวัล Friendship Award by Hanami - ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) รางวัล 10,000 บาท

การรับสมัคร

 • 1. สมัครได้ที่บูธกิจกรรม GSB GEN CAMPUS STAR 2018
 • 2. สมัครในวัน Audition ตั้งแต่ เวลา 10.00-13.00 น.
 • 3. ส่งใบสมัครมาที่นิตยสาร Campus Star หรือผ่าน facebook.com/CampusStars
 • 4. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 502 0700 ต่อ 7351, 7844, 7817

หรือสอบถามทางแฟนเพจ facebook.com/CampusStars

สถานที่รับสมัคร จัดการประกวด 5 ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

รอบคัดเลือก

วันที่ 1-2 กันยายน 2561

ดูผลการประกวด

ภาคเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

รอบคัดเลือก

วันที่ 22-23 กันยายน 2561

ดูผลการประกวด

ตะวันออก

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

รอบคัดเลือก

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561

ดูผลการประกวด

ภาคใต้

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

รอบคัดเลือก

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2561

ดูผลการประกวด

ภาคกลาง

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

รอบคัดเลือก

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

ดูผลการประกวด

รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร

เซ็นทรัล เวิลด์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561