กติกาการประกวด GSB CAMPUS STAR

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส. อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิต กับธนาคารออมสิน

"หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งจากการประกวด GSB Gen Campus Star จากทุกภูมิภาค ในโครงการปี ก่อนหน้า 2018 จะไม่สามารถเข้าร่วมประกวดโครงการนี้ได้อีก"

คุณสมบัติส่วนตัว

 • บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และเป็นตัวของตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดี มีปฎิภาณไหวพริบ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์
 • มีความสามารถพิเศษ (ร้อง เต้น เล่นละคร)

"หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งจากการประกวด GSB Gen Campus Star จากทุกภูมิภาค ในโครงการปี ก่อนหน้า 2019 จะไม่สามารถเข้าร่วมประกวดโครงการนี้ได้อีก"

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค GSB GEN CAMPUS STAR 2019

 • วันแรก : ทำการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าสมัคร เพื่อค้นหา 20 คนสุดท้าย สำหรับแสดงความสามารถในวันถัดไป
 • วันที่สอง : ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย แสดงความสามารถและตัดสินผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนภาค จำนวน 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) เพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวดรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร

รางวัลตัวแทนภาค

 • ผู้ได้รับตำแหน่งตัวแทนภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 25,000 บาท (ชาย 2 หญิง 2) พร้อมสายสะพาย
 • รางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท (ชาย 1 หญิง 1 )
 • สำหรับคนที่เข้ารอบ แต่ไม่ได้รับตำแหน่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท

หมายเหตุ : หากผู้ได้รับตำแหน่งไม่สามารถไปประกวดรอบสุดท้ายได้ ผู้ได้รางวัลขวัญใจประจำภาคจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดรอบสุดท้ายแทน

รอบตัดสิน GSB GEN CAMPUS STAR 2019

 • สถานที่ : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

รางวัลชนะเลิศ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

 • ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 200,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโทรฟี่
 • ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้ธนาคารออมสิน
 • ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้กับนิตยสาร Campus Star พร้อมโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
 • ขึ้นปกนิตยสาร Campus Star

รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 (ชาย 1 คน / หญิง 1 คน)

ทุนการศึกษา คนละ 100,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโทรฟี่

รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 2 (ชาย 1 คน / หญิง 1 คน)

ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 50,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโทรฟี่

รางวัล popular view (ชาย 1 คน / หญิง 1 คน)

ทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย

** สำหรับผู้เข้ารอบ ที่ไม่ได้รับตำแหน่ง (ชาย-หญิง) จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท **

การรับสมัคร

 • 1. สมัครได้ที่บูธกิจกรรม GSB GEN CAMPUS STAR 2019
 • 2. สมัครในวัน Audition ตั้งแต่ เวลา 10.00-13.00 น.
 • 3. ส่งใบสมัครมาที่นิตยสาร Campus Star หรือผ่าน facebook.com/CampusStars
 • 4. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com/gsbgen

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 502 0700 ต่อ 7351, 7844, 7817

หรือสอบถามทางแฟนเพจ facebook.com/CampusStars

สถานที่รับสมัคร จัดการประกวด 5 ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

รอบคัดเลือก

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

ดูผลการประกวด

ภาคกลาง

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

รอบคัดเลือก

วันที่ 14-15 กันยายน 2562

ดูผลการประกวด

ภาคเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

รอบคัดเลือก

วันที่ 21-22 กันยายน 2562

ดูผลการประกวด

ตะวันออก

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

รอบคัดเลือก

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

ดูผลการประกวด

ภาคใต้

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

รอบคัดเลือก

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

สมัครเข้าประกวด

รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร

เซ็นทรัล เวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562