สมัครการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR ภาคกลาง

*ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5Mb

*บังคับรูปครึ่งตัวหน้าตรง แนวตั้ง (ยิ้มได้) อย่างน้อย 1 รูป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

089-053-3551

หรือ www.facebook.com/campusstar