ดีต่อใจ! 10 ดาราหนุ่มสาววัยใส นักศึกษา ม.กรุงเทพ

ดีต่อใจ! 10 ดาราหนุ่มสาววัยใส นักศึกษา ม.กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะในทางปฏิบัติ มีการเรียนการสอนที่ดีอุปกรณ์ทันสมัย

WEBBOARD