6 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ใช้เรียกระดับชั้นมหาวิทยาลัย

6 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ใช้เรียกระดับชั้นมหาวิทยาลัย

super senior อ่านว่า ซู-เพอะ-ซีเนียร์ หมายถึง นักศึกษาที่ใช้เวลาเรียนมากกว่าที่หลักสูตรกำหนด หรืออาจมีความจำเป็นต้องดรอปวิชาเรียน อีกอย่างที่นิยมเรียกนอกจาก ซูเพอะซีเนียร์ ก็คือ ปีเป้อร์

WEBBOARD