ค้นหาตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ มากความสามารถ

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,300,000 บาท

สถานที่รับสมัคร จัดการประกวด 5 ภูมิภาค

ภาคใต้

สถานที่

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

สมัครและคัดเลือก

เสาร์ 26 สิงหาคม 2560

รอบตัดสิน

อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

สมัครการประกวด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

สมัครและคัดเลือก

เสาร์ 2 กันยายน 2560

รอบตัดสิน

อาทิตย์ 3 กันยายน 2560

สมัครการประกวด

ตะวันออก

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

สมัครและคัดเลือก

เสาร์ 16 กันยายน 2560

รอบตัดสิน

อาทิตย์ 17 กันยายน 2560

สมัครการประกวด

ภาคเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

สมัครและคัดเลือก

เสาร์ 23 กันยายน 2560

รอบตัดสิน

อาทิตย์ 24 กันยายน 2560

สมัครการประกวด

ภาคกลาง

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

สมัครและคัดเลือก

เสาร์ 4 พฤศจิกายน 2560

รอบตัดสิน

อาทิตย์ 5 พฤศจิกายน 2560

สมัครการประกวด